Pravila privatnosti na web stranici nagradne.hr

Datum stupanja na snagu 15.05.2018.

1.Voditelj obrade osobnih podataka

Društvo MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 35677542029, Telefon: +3851 6064 600, e-mail: info@mpg.hr  poštuje vašu privatnost i obvezuju se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici ( dalje u tekstu „Stranica“). U tom smislu, MPG d.o.o. djeluje kao voditelj obrade (“Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti (“Pravila  privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

 1. Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani

MPG d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa, grad,  poštanski broj, adresa e-pošte, broj telefona, datum rođenja, IP adresa (“Osobni podaci“), u slučajevima kada:

 • koristite obrazac za prijavu u nagradnu igru/nagradni natječaj/program vjernosti na Stranici
 • koristite kontakt obrazac na Stranici
 • date komentare ili postavite pitanja na info e-mail naveden na Stranici
 • identifikacija Voditelja obrade pojedine nagradne igre utvrđena je u Pravilima svake nagradne igre zasebno

MPG d.o.o. neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad Stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod prijave u kontakt obrazac i kontakt obrazac za prijavu u nagradnu igru/nagradni natječaj/program vjernosti) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našoj Stranici, ali nećete moći izvršiti prijavu u kontakt obrazac, izvršiti prijavu u nagradnu igru/nagradni natječaj/program vjernosti i kontaktirati nas.

Pružanje informacija posjetitelja/pošiljatelja je dobrovoljno i ne postoji ugovorna obveza ili uvjet da to posjetitelj/pošiljatelj učini. Voditelj obrade neće izraditi profile od prikupljenih informacija odnosno nema automatiziranog donošenja odluka.

 1. Kolačići

Nužni kolačići

Nužni kolačići pomažu da web-lokacija bude korisna, omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po Stranici i pristup sigurnim područjima web-lokacije. Web-lokacija ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića. Nužni se kolačići mogu pohraniti neovisno o privoli korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisom.

Ime kolačića: PH_HPXY_CHECK
Pružatelj: nagradne.hr
Svrha: Nužan za korisničko pretraživanje. Služi za normalno funkcioniranje web stranice.
Trajanje: sesija

Ime kolačića: cookielawinfo-checkbox-necessary
Pružatelj: nagradne.hr
Svrha: Nužan za prihvaćanje privole za kolačiće.
Trajanje: 1 godinu

Ime kolačića: DevicePixelRatio
Pružatelj: nagradne.hr
Svrha: Nužan za potvrdu rezolucije ekrana kako bi se prikazao responzivan dizajn
Trajanje: sesija

 1. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:

 1. Poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu npr. odgovor na Vaša pitanja i komentare, zaprimanje Vaših prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri/nagradnom natječaju/programu vjernosti
 2. Postupak istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;

Davanje Osobnih podataka za svrhu pod A. je dobrovoljno, ali u određenim situacijama je nužno i odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti MPG d.o.o. da odgovori na vaše zahtjeve. Obrada podataka pod B. je bazirana na legitimnom i javnom interesu.

 1. Primatelji

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:

 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,
 • osobama ovlaštenima od MPG d.o.o. za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici MPG d.o.o.),
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri ( da zaštite i brane prava ili imovinu MPG d.o.o. i Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika MPG d.o.o., Stranice ili javnosti)
 • Javnom bilježniku i Ministarstvu Financija sukladno zakonskim odredbama kada je riječ o nagradnoj igri
 • pravnim savjetnicima MPG d.o.o. u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka
 • Priređivačima nagradne igre/nagradnog natječaja/programa vjernosti u koje se prijavljujete poštivajući zakonske mjere i propise sukladno Pravilima pojedine nagradne igre/nagradnog natječaj/program vjernosti.
 1. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

MPG d.o.o. prenosi Osobne podatke izvršiteljima/pod-izvršiteljima obrade u treće zemlje, posebno u  SAD-u i to samo onima koji su certificirani sukladno programu Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, dok je prijenos u druge zemlje osiguran standardnim ugovornim klauzulama ili odlukom o promjerenosti, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

 1. Zadržavanje

MPG d.o.o. će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 4. Vaši Osobni podaci koje unesete putem obrasca za sudjelovanje u nagradnoj igri/nagradnom natječaju/programu vjernosti bit će obrađivani u roku od 120 dana od dana završetka nagradne igre/nagradnog natječaja/program vjernosti nakon čega će podaci biti trajno obrisani. Osobni podaci koje dobijemo putem kontakt obrasca i kontakt e-maila na Stranici bit će bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu Osobnih podataka.

Osim gore navedenog MPG d.o.o. će zadržati osobne podatke dobitnika nagradne igre/nagradnog natječaja/ programa vjernosti za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima (npr. najmanje 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu koji se odnosi na čuvanje isprava na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu kao dokaz o poslanoj nagradi).

 1. Vaša prava

MPG d.o.o. vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od MPG d.o.o. pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

9.Povezane stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane MPG d.o.o.  i za koje MPG d.o.o. ne odgovara. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete.

 1. Sigurnosne prakse

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

 1. Mjerodavno pravo

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da će u vezi s postupkom koji se odnosi na Stranicu i ova Pravila Privatnosti biti isključiva i mjesna nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske.

 1. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

MPG d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

 1. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicom ili Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na www.nagradne.hr ili putem e-maila nagradne@mpg.hr  , telefona: 01/60 64 600.

Voditelj obrade osobnih podataka

MPG d.o.o.,
Nova Ves 17, Centar Kaptol,
10000 Zagreb, Croatia
E-mail: info@mpg.hr
Tel.:+385 (0) 1 6064 600

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Tel.: +385 (0) 1 6396 526
Mail: dpo@mpg.hr