Oglas o javnoj dražbi

Kategorija : Novosti travanj 28, 2022

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 3.5.2022. u 11:00h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 10,00 kn.

Navedeni predmeti mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h).

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe, odnosno 11.5.2022. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 11:00 h, a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 3.5.2022.god.