OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

Kategorija : Novosti srpanj 16, 2021

Predmet: OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

NAZIV PROIZVODA komada 2/3 VRIJEDNOSTI
NAGRADE
PO KOMADU
1/2 VRIJEDNOSTI
NAGRADE
PO KOMADU

Apple Watch S6 GPS
 
  2

2.432,67  kn

1.824,50  kn

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 21.07.2021. u 11:00h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 10,00 kn.

Navedeni predmeti mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h)

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe odnosno 29.07.2021. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 11:00 h a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 21.07.2021.god.