Oglas o javnoj dražbi

Kategorija : Novosti travanj 28, 2022

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 3.5.2022. u 11:00h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 10,00 kn.

Navedeni predmeti mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h).

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe, odnosno 11.5.2022. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 11:00 h, a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 3.5.2022.god.


OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

Kategorija : Novosti srpanj 16, 2021

Predmet: OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

NAZIV PROIZVODA komada 2/3 VRIJEDNOSTI
NAGRADE
PO KOMADU
1/2 VRIJEDNOSTI
NAGRADE
PO KOMADU

Apple Watch S6 GPS
 
  2

2.432,67  kn

1.824,50  kn

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 21.07.2021. u 11:00h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 10,00 kn.

Navedeni predmeti mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h)

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe odnosno 29.07.2021. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 11:00 h a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 21.07.2021.god.


OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

Kategorija : Novosti lipanj 8, 2020

Predmet: OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

RB NAZIV
PROIZVODA
Komada 2/3
vrijednosti
nagrade po
komadu
1/2
vrijednosti
nagrade po
komadu
  1 ručnik        81 51,16  kn 38,37 kn

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 18.06.2020. u 11:00h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 10,00 kn.

Navedene stvari mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h) ili realizirati kupljenu uslugu na dogovoreni datum u dogovoreno vrijeme.

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe odnosno 26.06.2020. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 11:00 h a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 18.06.2020.god.


Oglas

Kategorija : Novosti veljača 8, 2018

 

Predmet: OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

 

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

RB NAZIV PROIZVODA komada 2/3 VRIJEDNOSTI NAGRADE PO KOMADU 1/2 VRIJEDNOSTI NAGRADE PO KOMADU
1 GoPro Hero 5 kamera        3 2.624,25 kn 1.749,50 kn

 

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 16.02.2018. u 11h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 50,00 kn.

Navedene stvari mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h) ili realizirati kupljenu uslugu na dogovoreni datum u dogovoreno vrijeme.

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe odnosno 23.02.2018. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 12:30 h a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 08.02.2018.god.

 

 


Oglas

Kategorija : Novosti listopad 12, 2017

OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

 

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

RB NAZIV PROIZVODA komada 2/3 VRIJEDNOSTI NAGRADE PO KOMADU 1/2 VRIJEDNOSTI NAGRADE PO KOMADU
1 TUC piknik set 243 37,50 kn 25,00 kn
2 AQUA torbica 33 66,75 kn 44,50 kn
3 AQUA kozmetička torbica 90 59,25 kn 39,50 kn

 

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 16.10.2017. u 11h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 5,00 kn.

Navedene stvari mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h) ili realizirati kupljenu uslugu na dogovoreni datum u dogovoreno vrijeme.

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe odnosno 23.10.2017. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 11 h a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 09.10.2017.god.


P&G i TOMMY nagrađuju kupce!

Kategorija : Novosti lipanj 17, 2016
P&G i TOMMY nagrađuju kupce!

Svi u TOMMY gdje P&G povodom Olimpijskih igara svakom kupcu poklanja 3 kapsule Ariel 3in1. Jer samo besprijekorno čisto je…


P&G i PLODINE nagrađuju kupce!

Kategorija : Novosti lipanj 17, 2016
P&G i PLODINE nagrađuju kupce!

Svi u Plodine gdje P&G povodom Olimpijskih igara svakom kupcu poklanja 3 kapsule Ariel 3in1. Jer samo besprijekorno čisto je…


Ljetna avantura s Dorom poklanja ti bojanku!

Kategorija : Novosti lipanj 2, 2016
Ljetna avantura s Dorom poklanja ti bojanku!

Jeste li znali da u KOZMO prodajnim mjestima osim što možete sudjelovati u nagradnoj igri „S Dorom u ljetnu avanturu“…


Međunarodni dan sreće

Kategorija : Novosti travanj 27, 2016
Međunarodni dan sreće

Međunarodni dan sreće slavi se diljem svijeta 20. ožujka. Uspostavila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 28. lipnja 2012. godine. Skupštinska rezolucija A/RES/66/281 izriče…