Oglas

Kategorija : Novosti listopad 12, 2017

OGLAS O JAVNOJ DRAŽBI

 

Predmet prodaje su sljedeći predmeti:

RB NAZIV PROIZVODA komada 2/3 VRIJEDNOSTI NAGRADE PO KOMADU 1/2 VRIJEDNOSTI NAGRADE PO KOMADU
1 TUC piknik set 243 37,50 kn 25,00 kn
2 AQUA torbica 33 66,75 kn 44,50 kn
3 AQUA kozmetička torbica 90 59,25 kn 39,50 kn

 

Javna dražba bit će održana na lokaciji MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, 16.10.2017. u 11h.

Na javnoj dražbi predmeti ne mogu biti prodani za cijenu koja je ispod 2/3 procijenjene vrijednosti odnosno cijena navedenih u tablici ovog oglasa, a cijena se može podizati za najmanje 5,00 kn.

Navedene stvari mogu se razgledati 1/2 sata prije početka javne dražbe na adresi Nova Ves 17 u Zagrebu.

Osoba koja kupi predmet prodaje dužna je u roku od 2 dana od održavanja javne dražbe uplatiti na račun MPG IBAN  HR3323600001101304311-Zagrebačka banka, iznos za kupljeni predmet.

MPG d.o.o. je dužan u roku od 5 dana nakon toga uplatiti iznos prodanih predmeta u državni proračun na žiro račun  HR1210010051863000160.

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na javnoj dražbi.

Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“ pa su isključeni svi naknadni prigovori.

Kupac nakon izvršene uplate, s uplatnicom koju treba priložiti  na uvid, može preuzeti kupljeni predmet najkasnije u roku od 5 radnih dana na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u (pon-petak od 10:00-14:00 h) ili realizirati kupljenu uslugu na dogovoreni datum u dogovoreno vrijeme.

Ukoliko na ovoj javnoj dražbi ne budu prodani svi predmeti ista će biti ponovljena u roku od 8 dana nakon ove javne dražbe odnosno 23.10.2017. na adresi MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb u 11 h a cijene predmeta će tada biti 1/2 njihove vrijednosti.

U Zagrebu, 09.10.2017.god.